deals

עסקיות ב- MOON

הארוחה העסקית מוגשת כל יום בין השעות 12:00-18:00 וכוללת:
קומבינציית סושי + מנה ראשונה +שתיה
אחרי 18:00 ניתן להזמין את הקומבינציות בלבד
חזור