herzliya

מון הרצליה פיתוח

החושלים 4 הרצליה פיתוח

שעות פעילות:

ימים שני- שבת
מ12:00- 16:45
מ18:00-23:00

עסקיות(מסעדה) שני- חמישי : 12:00-16:45
משלוחים: שני- שבת 12:00-23:00
עסקיות במשלוחים: 12:00-17:00
* אנא שימו לב להודעות / עדכונים המתפרסמים מדי פעם בעמוד הבית של הסניף.

נגישות

חזור